<<< หน้าหลักเว็บไซต์ >>>

รายละเอียด Track&Trace
 
   

 คุณสมบัติเหล็ก H - Sections


      

ตารางคุณสมบัติเหล็ก H - Sections

Sectional Dimension
Thickness  Weight
Cross
Sectional
Area
Moment of
Inertia
Radius of
Gyration
Modulus of
Section
 HxB
mm.
t1 t2
mm.
W
kg./m.
A
cm.2
Ix
cm.
4
Iy
cm.
4
ix
cm.
iy
cm.
Zx
cm.
3
Zy
cm.
100x100
6.0 8.0
17.2  21.90 
383  134
4.20  2.47
77  27
125x125 
6.5 9.0
23.8  30.31 
847  293
5.30  3.11
136  47
150x75
5.0 7.0
14.0  17.85 
666  50
6.10  1.66
89  13
150x100 
6.0 9.0
21.1  26.84 
1202  151
6.20  2.37
138  30
150x150 
7.0 10.0
31.5  40.14 
1640  563
6.40  3.75
219  75
175x175 
7.5 11.0
40.2  51.21 
2880  984
7.50  4.38
330  112
200x100 
4.5 7.0
18.2  23.18 
1580  114
8.30  2.21
160  23
 
5.5 8.0
21.3  27.16 
1840  134
8.20  2.22
184  27
200x150 
6.0 9.0
30.6  39.01 
2690  507
8.30  3.61
227  68
200x200 
8.0 12.0
49.9  63.53
4720  1600
8.60  5.02
472  160
 
12.0 12.0
56.2  71.53 
4980  1700
8.40  4.88
498  167
 
10.0 16.0
65.7  83.69 
6530  2200
8.80  5.13
628  218
250x125 
5.0 8.0
25.7  32.68 
3540  255
10.4  2.79
285  41
 
6.0 9.0
29.6  37.66 
4050  294
10.4  2.79
324  47
250x175 
7.0 11.0
44.1  56.24 
6120  984
10.4  4.18
502  113
250x250 
11.0 11.0
64.4  82.06 
8790  2940
10.3  5.98
720  233
  
8.0 13.0
66.5  84.70 
9930  3350
10.8  6.29
801  269
 
9.0 14.0
72.4  92.18 
10800  3650
10.8  6.29
867  292
 
14.0 14.0
82.2  104.70 
11500  3880
10.5  6.09
919  304
300x150 
5.5 8.0
32.0  40.80 
6320  442
12.4  3.29
424  59
 
6.5 9.0
36.7  46.78 
7210  508
12.4  3.29
481  68
300x200 
8.0 12.0
56.8  72.38 
11300  1600
12.5  4.71
771  160
 
9.0 14.0
65.4  83.36 
13300  1900
12.6  4.77
893  189
300x300 
12.0 12.0
84.5  107.70 
16900  5520
12.5  7.16
1150  365
 
9.0 14.0
87.0  110.80 
18800  6240
13.0  7.51
1270  417
 
10.0 15.0
94.0  119.80 
20400  6750
13.1  7.51
1360  450
 
15.0 15.0
106.0  134.80 
21500  7100
12.6  7.26
1440  466
 
11.0 17.0
106.0  134.80 
23400  7730
13.2  7.57
1540  514
350x175 
6.0 9.0
41.4  52.68 
11100  792
14.5  3.88
641  91
 
7.0 11.0
49.6  63.14 
13600  984
14.7  3.95
775  112
 
8.0 13.0
57.8  73.68 
16100  1180
14.8  4.01
909  134
350x250 
8.0 12.0
69.2  88.15 
18500  3090
14.5  5.92
1100  248
 
9.0 14.0
79.7  101.50 
21700  3650
14.6  6.00
1280  292

 ตาราง H-Sections ต่อ >>>


<<< กลับหน้าหลักเว็บไซต์