<<< หน้าหลักเว็บไซต์ >>>

รายละเอียด Track&Trace
 
   

 คุณสมบัติเหล็กเส้น


      เหล็กเส้น ที่ใช้เป็นเหล็กเสริมในงานก่อสร้าง ปรกติจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. เหล็กกลมผิวเรียบ SR24 มีกำลังรับแรงดึงที่จุดคราก ไม่น้อยกว่ 2400 ksc.(กก./ตร.ซม.) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดต่างๆ เช่น RB6 (หมายถึง Round Bar ขนาด ศก.6 มม.) RB9,RB12,RB15,RB19,RB25 เนื่องจากผิวเหล็กที่มีลักษณะกลมเรียบจึงทำให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างเหล็กกับคอนกรีตไม่ดี จึงต้องมีการงอขอ เพื่อที่จะสามารถถ่ายแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เหล็กข้ออ้อย SD30,SD40,SD5 มีกำลังรับแรงดึงที่จุดคราก ไม่น้อยกว่า 3000,4000 และ 5000 ksc. ตามลำดับ โดยปรกติจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง เช่น DB10 (หาในตลาดทั่วไปยาก),DB12 (หมายถึง Deformed Bar ขนาด ศก.12 มม.) DB16,DB20,DB25,DB28,DB32 ผิวของเหล็กเส้นจะมีลักษณะเป็นปล้อง เพื่อเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวให้เหล็กกับคอนกรีตมากยิ่งขึ้น

      การเลือกใช้เหล็กเส้นข้ออ้อย SD30,SD40 และ SD50 ขึ้นอยู่กับชนิดของโครงสร้างเป็นสำคัญ ลักษณะของเหล็กเส้นข้ออ้อยที่ดี ต้องมีระยะบั้งที่เท่ากัน และสม่ำเสมอตลอดทั้งเส้น ไม่มีสนิม รอยตำหนิ ไม่มีรอยปริและแตกร้าว ความยาวปรกติที่ขายกันในท้องตลาด คือ 10 ม. แต่อาจสั่งพิเศษ เช่น 12 ม. หรือมากกว่านั้นก็ต้องสั่งทำพิเศษ

      ส่วนลวดที่ใช้ผูกเหล็ก มีสีดำ ขนาดเดียว คือ เบอร์18 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.24 มม. ต้านทานแรงดึงสูงสุด 3000 ksc. ทนการบิดได้อย่างน้อย 75 รอบ

ตารางคุณสมบัติเหล็กเส้นกลม

รูปภาพ ชื่อขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง พื้นที่หน้าตัด น้ำหนัก
 Picture  Name

 Diameter
( mm.)
 Section Area
( mm.2)
 Weight
( Kg./m. )
 RB 6  6  28.3  0.222
 RB 8  8  50.3  0.395
 RB 9   9  63.6  0.499
 RB 10  10  78.5  0.616
 RB 12  12  113.1  0.888
 RB 15  15  176.7  1.387
 RB 19  19  283.5  2.226
 RB 22  22  380.1  2.984
 RB 25  25  490.9  3.853
 RB 28  28  615.8  4.834
 RB 34  34  907.9  7.127

ตารางคุณสมบัติเหล็กเส้นข้ออ้อย

รูปภาพ ชื่อขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง พื้นที่หน้าตัด น้ำหนัก
 Picture  Name

 Diameter
( mm.)
 Section Area
( mm.2)
 Weight
( Kg./m. )
 DB 6  6  28.3  0.222
 DB 8  8  50.3  0.395
 DB 10   10  78.5  0.616
 DB 12  12  113.1  0.888
 DB 16  16  201.1  1.578
 DB 20  20  314.2  2.466
 DB 22  22  380.1  2.984
 DB 25  25  490.9  3.853
 DB 28  28  615.8  4.834
 DB 32  32  804.2  6.313
 DB 36  36  1017.9  7.990
 DB 40  40  1256.6  9.865

 


<<< กลับหน้าหลักเว็บไซต์